Kontakti

e-mail: info@murski-gaji.hr

Tel: 098 627062,   040 849035

Web: www.murski-gaji.hr

Kontakt osoba: Josip Trstenjak

  Adresa

      MurskiGaji d.o.o.

      Novakovec, Glavna 25

      40318 Dekanovec

      Međimurje

      Hrvatska

OIB: 20329616636

Poslovni račun: HR5423400091116010738 PBZ

 

 

Upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-15/2061-3 MBS: 070029311. Temeljni kapital 18000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Član uprave Josip Trstenjak.